Esei tentang nilai murni

 Sempena hari Malaysia baru-baru ini, Pejabat Pelajaran Johor Bahru bersama Pejabat Parlimen Johor Bahru dan ngo daripada Johor Bahru telah menganjurkan pertandingan menulis esei dalam bahasa Melayu dan Inggeris berdasarkan lima nilai murni iaitu tanpa kekerasaan, kebenaran, cinta,keamanan dan perlakuan yang baik.

Pertandingan ini melibatkan semua pelajar tingkatan empat daripada 44 buah sekolah di seluruh daerah Johor Bahru dan hari penyampaian hadiah telah diadakan di SM Angkatan Tentera Johor Bahru.

Video oleh Vijaya Kumar Rahman, Wartawan Masyarakat