Pendedahan Hak Asasi Orang Asal

Pendedahan hak asasi orang asal merupakan satu agenda yang penting kepada Majlis Peguam. Dengan mengadakan program sebegini Orang Asal dapat ilmu yang cukup untuk mempertahankan hak hak mereka. Sudah 53 tahun merdeka keadaan mereka tak pernah ubah dan menurut OA mereka ditindas dari segala sudut, social, dan ekonomi.

Video by GV Shan, Citizen Journalist