‘Sogit’ Mahkamah Anak Negeri demi perdamaian

Istilah ‘Sogit’ yang dijatuhkan oleh Mahkamah Anak Negeri bertujuan untuk mendamaikan pihak-pihak yang terlibat dalam kes-kes yang dianggap telah melanggar adat istiadat Anak Negeri. 

Ikutilah penjelasan lanjut oleh YB Eric Majimbun mantan Ketua Daerah Anak Negeri Sabah.

Video oleh SL Chong, Wartawan Masyarakat