இளம் ஆய்வாளர்களின் அறிவியல் விழா 2012

பினாங்கு – இந்நிகழ்வின் ஏற்பாட்டாளர்களான யூத் எம்.சி என அழைக்கப்படும் இளம் பட்டதாரிகளின் இயக்கம் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக இளம் ஆய்வாளர்களின் அறிவியல் விழாவினை எற்று நடத்தி வருகின்றனர்.

Read more

Agong arrives in Antarctica on working visit

Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin arrived in Scott Base on Monday for a special working visit to Antarctica.

Read more

Pengajaran dan pembelajaran sains, teknologi dan matematik sedang dikaji

Satu kajian mengenai pengajaran dan pembelajaran Sains, Teknologi dan Matematik (STEM) sedang dilakukan bertujuan
mencari kaedah baru yang lebih praktikal dan berkesan dalam pengajaran mata pelajaran berkaitan di peringkat sekolah.

Read more

Actuary Today: Know your actuarial science!

Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)’s Center for Mathematical Sciences will be organizing an actuarial sciences event, named Actuary Today, on the 23rd and 24th of July 2011, from 9am-6pm.

Read more
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE