Ekspedisi ke Kg Koyan

Kempen PerlembagaanKu bagi Orang Asal kini expedisi ke Kg. Koyan, Kuala Lipis, Pahang. Pendedahan hak-hak Orang Asal kian meningkat demi kesejateraan mereka. Majlis Peguam telahpun bergiat alam kegiatan ini semenjak 1995. Semenjak merdeka, Orang Asal dipinggirkan dan ditindas. Adakah akta 134 berguna untuk masyarakat Orang Asal?

Video by {GV Shan}, Citizen Journalist