Hak asasi orang asal yang dipinggirkan

Persoalan mengenai masyarakat pribumi di Semenanjung Malaysia seringkali diungkit dan orang asal seringkali diabaikan dari kelompok peribumi ini. 

Peminggiran orang asal bukan sahaja setakat status mereka malah dari semua segi seperti pembangunan. 

Majlis Peguam melalui program PerlembagaanKu telah mengambil inisiatif untuk mendidik masyarakat orang asal dan masyarakat umum tentang hak asasi mereka.

Video by GV Shan, Citizen Journalist